miércoles, 16 de octubre de 2013

Podem mesurar a quanta distància està l'horitzó, sabent que la Terra és esfèrica?


No hay comentarios:

Publicar un comentario